slider2-1
slider2-1
slider
slider
slider2-1
slider2-11
Shadow
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 6 مشهد نبشی 6 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 3 با ضخامت 3 نبشی 3 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 4 با ضخامت 4 نبشی 4 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 6 با ضخامت 6 نبشی 6 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 8 با ضخامت 8 نبشی 8 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 10 با ضخامت 10 نبشی 10 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 12 با ضخامت 12 نبشی 12 مشهد شکفته 0 تومان
میلگرد 14 تا 28 ذوب آهن اصفهان میله گرد 25 کارخانه ذوب آهن اصفهان 27,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 14 تا 28 ذوب آهن اصفهان میله گرد 25 کارخانه ذوب آهن اصفهان 27,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 6 مشهد نبشی 6 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 3 با ضخامت 3 نبشی 3 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 4 با ضخامت 4 نبشی 4 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 6 با ضخامت 6 نبشی 6 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 8 با ضخامت 8 نبشی 8 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 10 با ضخامت 10 نبشی 10 مشهد شکفته 0 تومان
نبشی 12 با ضخامت 12 نبشی 12 مشهد شکفته 0 تومان
کارشناس های بازرگانی مانا فولاد
دسترسی سریع به کارشناس های بازرگانی مانا فولاد از بخش ذیل امکان پذیر است
مهندس محمد جوانمرد
کارشناس فروش
09152391589
مهندس امیر پارسا اسدی
کارشناس فروش
09151009700

وبلاگ بازرگانی مانا فولاد

مشاهده بیشتر